29 září, 2020

Detaily z louky

Při ranní procházce jsem fotila nejen východ slunce a mlhu, 
ale také některé detaily na loukách a stromech, které jsem míjela.

Orosená moucha ...nebo zpocená? No je mrazík,  tak orosená.