POKUD JSTE VLOŽILI KOMENTÁŘ A NEZOBRAZIL SE, TAK MOŽNÁ SPADL DO SPAMU. KOMENTÁŘE PRAVIDELNĚ KONTROLUJI A POKUD TAM TAKOVÝ NAJDU, TAK JEJ HNED ZVEŘEJNÍM. DĚKUJI A PŘEJI KRÁSNÉ DNY.

09 července, 2023

Česká Kamenice, kaple Narození Panny Marie

Poutní kaple Narození Panny Marie 
je státní kulturní památka v  památkové zóně města Česká Kamenice. Jedná se o vrcholně barokní stavbu kruhového půdorysu
vzniklého v letech 1736 - 1739,  nejspíše z návrhu stavitele Octavia Broggia. O deset let později pak vznikl ambit. Ten má zdi uspořádané do čtverce a v jejich středech stojí portály,  od kterých ke kapli vedou arkádové chodby a nad jižním portálem ční z dálky viditelná zvonice. 
Ve čtyřech rozích ambitu jsou kaple zasvěcené Panně Marii Lurdské,  Svaté rodině, sv. Janu Nepomuckému a Antonínu Paduánskému.
V poslední kapli se nachází původní barokní oltář, ve kterém je v místním kostele uložena zázračná milostná soška Panny Marie Kamenické. Vznik poutního místa je spojován s více než stem zázračných skutků Panny Marie Kamenické a provází jej mnoho pověstí. 
*****
Výstavba kaple je svázána s působením čtvrtého děkana P. Jindřicha Ignáce Teigla ( od roku 1706), za jehož úřadu vzrůstalo povědomí o vzácné sošce, která bývala vystavena v pohřební dřevěné kapli na sousedícím městském hřbitově. Páter se také nakazil morem, který Českou Kamenici postihl v letech 1713 - 1714, ale nákazu přežil a z vděčnosti za uzdravení nechal sošce Panny Marie zhotovit velký nový oltář v rokokovém stylu. 
Zázračných uzdravení přibývalo a Teigl začal uvažovat o výstavbě vznešenějšího poutního místa k jejímu uložení.
Podařilo se mu úspěšně rozběhnout sbírku a než roku 1735 zemřel, odevzdal vybranou částku magistrátu, který o rok později položil základní kámen stavby.
Kaple prošla několika úpravami a renovacemi, které zahrnovaly mimo jiné i elektrifikaci, pokrytí střechy měděným plechem, vysázení lipové aleje či pořízení nových varhan. 
Tu nejrozsáhlejší opravu v letech 1883 - 1885 financoval starosta České Kamenice Franz Preidl (1810 - 1889). kdy byla klenba kaple vyzdobena freskami Itala Ferdinanda Brunettiho s výjevy ze života Matky Boží. Zdi získaly štukovou výzdobu a umělý mramor, okna vyplnily vitráže a byla zde vystavěna kaple svatého Františka Xaverského, Preidlova patrona.
Kaple po 2. světové válce dlouho chátrala a rekonstrukce se dočkala
 až v letech 1995 - 1998.
Pohled  z parku Franze Preidla