18 září, 2021

Sloup v Čechách - pokračování

 14. září 2021 - pokračování výletu č. 26.

Po prohlídce hradu jsme se ještě šli podívat do města k zámku , kostelu a také k Radvaneckému rybníku.

Vrátili jsme se k autobusové zastávce a odtud pokračovali ke kostelu a zámku.