POKUD JSTE VLOŽILI KOMENTÁŘ A NEZOBRAZIL SE, TAK MOŽNÁ SPADL DO SPAMU. KOMENTÁŘE PRAVIDELNĚ KONTROLUJI A POKUD TAM TAKOVÝ NAJDU, TAK JEJ HNED ZVEŘEJNÍM. DĚKUJI A PŘEJI KRÁSNÉ DNY.

17 září, 2021

Sloup v Čechách

 Výlet č. 26

14. září 2021

Kam pojedeme na další výlet jsme se nemohli rozhodnout. Byl v plánu zámek v Benešově nad Ploučnicí nebo skalní hrad Sloup v Čechách.  Nakonec jsme se rozhodli pro skalní hrad.

Hrad Sloup je snad nejpůsobivějším skalním hradem v Lužických horách, který byl vystavěn na mohutné vysoké skále. Pod hradem naleznete malebné údolí s městečkem Sloup v Čechách. Hradu se říkalo také Pirkštejn nebo Slup a dnes je památkově chráněný objekt. Hrad byl postaven a také vytesán na skále o výšce 100 metrů a šířce 60 metrů. Skalní hrad Sloup je jako stvořen pro romantiky. Na skále je mnoho vytesaných prostor, které sloužili nejrůznějším, zejména světským a sakrálním účelům, tyto prostory byly tesány a pak důmyslně pospojovány v jeden hradní celek. Prostory jsou bez sbírkových předmětů a na každého návštěvníka působí ohromujícím dojmem.

 

Zajímavé místo a historie hradu

Objevte genius loci, který zde pocítíte skoro na každém kroku. Nejdříve zde bylo středověké hradní opevnění a poté barokní poustevna. Stěny skály jsou vytvarovány do stupňovitých zahradních teras. Jedna z nejstarších a nejzajímavějších prostor je hladomorna ve tvaru džbánu. Obyvatelé hradu zde nacházeli útočiště ve válečných dobách. Jiní majitelé byli loupeživí rytíři, kteří odsud pořádali spanilé jízdy po kraji. Jedním z nich byl například třeba Mikeš Pančíř.

 

Třicetiletá válka způsobila zkázu hradu. Nový rozmach přišel až za barokního období, kdy se zanícený katolík Ferdinand Hroznata z Kojotova pustil do přestavby hradu a vytvořil zde poustevnu. Jeho původní návrh měl obsahovat poutní místo s klášterem. Avšak Ferdinand záhy zemřel a plány byly zredukovány na pouhou poustevnu, kterou v 16. století obývalo šest poustevníků. Hrad vlastnil rod Kinských, kteří žili v zámku pod hradem a do poustevny přiváděli své návštěvníky a význačné hosty. Poustevna zrušena koncem 18. století, kdy se začala otevírat návštěvníkům jako turistická atrakce. Památka se zcela otevřela veřejnosti v roce 1827.